logo
avdelingsledermøte rørnorge mars 2016

Avdelingsledermøte mars 2016

«Hva vil medlemmene ha?» var det gjennomgående temaet på avdelingsledermøtet for Rørentreprenørenes avdelingsledere på avdelingsledermøtet 3.-4. mars.

De siste månedene har ett av målene for våre ulike avdelinger vært å knytte tettere kontakt med medlemsbedriftene våre. Blant annet ved å gjennomføre en spørreundersøkelse om hva de ønsker av organisasjonen sammen med dem.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at fellesskap er hovedmotivasjonen for over 50 prosent av medlemsmassen som har svart på undersøkelsen. I tillegg ble mange andre interessante funn blant medlemmene avdekket, noe fagsjef energi og miljø Eli Heyerdahl Eide gikk gjennom med avdelingslederne under sitt fremlegg i starten av møtet.

Med dette ble grunnlaget lagt for den videre tonen i det to dager lange møtet. Målet var å komme ett skritt nærmere å bli akkurat den organisasjonen våre medlemmer ønsker seg.


Aktiv idemyldring rundt hva avdelingslederne mener er det viktigste arbeidet RørNorge gjør.

Idemyldringen fortsatte med fokus på hva medlemmene ønsker seg og hvordan ønskene kan imøtekommes.

Interaktiv utvikling

Det har skjedd en hel del på den interaktive siden av Rørentreprenørene. WebSystem har blitt supplert med en app, som etter å ha gått gjennom grundig testing av en representativ testgruppe, har blitt vurdert som svært brukervennlig. Det nettbaserte systemet er også fornyet og forenklet, og en jobb som fortsetter kontinuerlig.

På nettsidene er det lagt ut en del nettkurs, og vi er i gang med å lage egne nettkurs utelukkende for rørleggerbransjen. Dette i samarbeid med nettkursleverandøren Munio.

RørNorges Facebookside er fremdeles ung, etter at den ble lansert medio januar 2016. Strategien bak denne og fremtidige planer ble diskutert i henhold til ønsket om å imøtekomme medlemmenes behov på best mulig vis.

Nyttige verktøy

På agendaen sto både gjennomgang av status i avdelingene, nyttige verktøy for avdelingslederne i deres arbeid med medlemmer, og presentasjon av nye medlemsfordeler som er eksklusive for Rørentreprenørene Norge.


Strategisk kundesjef i Finn.no, Benjamin Husstad-Nedberg la frem mye interessant statistikk over nordmenns nettvaner og den stadig økende bruken av anbudstjenester på nett.

Representanter fra Finn.no, Gjensidige og Help forsikring redegjorde for sine prosjekter i samarbeid med Rørentreprenørene, og stilte seg til disposisjon for lokale møter ute i avdelingene ved senere anledninger.

Kjetil Berland (Norsk Petroleumsinstitutt) ga et inspirerende foredrag om møteledelse og Audun Lågøyr oppdaterte lederne på BNLs næringspolitikk.

Avdelingsledermøtene holdes to ganger i året, og neste møte blir holdt fra 8.-10. november.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler