logo
Bjarne, Tor og Terje
Etter de positive tilbakemeldingene man fikk på årets utgave av VA/VVS Møteplass er arrangørene av sikre på at dette kommer til å bli en årlig happening i bransjen. Fra venstre, Bjarne Haugland, VVP, Tor Backe, RørNorge, og Terje Røising. NRF.

- Årets utgave av VA/VVS Møteplass ble bedre en forventet

Arrangørene av VA/VVS Møteplass, Rørentreprenørene Norge, NRF, og VVP var mer en godt fornøyd med gjennomføringen av den andre utgaven av VA/VVS Møteplass. Flere av foredragsholderne ga VVS-bransjen klar beskjed om hva man bør ta tak i fremover, og ikke bli en bremsekloss i byggenæringen.

VVS-FORUM: Den andre utgaven VA/VVS møteplass ble altså som arrangørene håpet på.

Valg av temaer og gode foredragsholdere var med på å bidra til at de 80 deltakerne som var tilstede, satt lydhøre og engasjerte under hele seansen på Voksenåsen kultur og konferansehotell onsdag denne uken.

 - Enhver bransje med respekt for seg selv, bør ha en slik møteplass til å drøfte felles utfordringer og forhåpentligvis bidra til å gjøre hverandre og bransjen bedre i stand til å møte dem, sier daglig leder, Bjarne Haugland i VVP.


Det var mange fra både leverandørsiden og de utførende på plass under VA/VVS Møteplass 2015.

 

Bra miks på innlederne

Første mann ut blant foredragsholderne var Thomas Olsen fra Comfort Karmøy. Han tok for seg BIM i VA og VVS bransjen, sett fra hans ståsted som en av bransjens "nyklekkede" BIM-Teknikere. Videre fikk deltakerne en gjennomgang av aktuelle næringspolitiske spørsmål innen byggenæringen av Jon Sandnes, BNL. Rørleggerens effektivitet ble også behørig omtalt gjennom Tore Bakke i Bravida sitt innlegg.

Han fokuserte på effektive prosjekter og effektiv utnyttelse av rørleggeren, og til slutt tok Terje Røising i NRF en oppdatering på nyheter og status for NRF databasen per dags dato. 

Alt klare for neste år

– Jeg synes vi som arrangører har grunn til å være svært fornøyd med arrangementet. Temaene vi valgte synes å ha truffet deltakerne – innlederne holdt gode innlegg som engasjerte de tilstedeværende, og  tilbakemeldingene var svært positive. Det ble dessuten rikelig med tid til å knytte kontakter og bli kjent med mange nye deltakere. Møteleder greide dessuten å holde tiden slik at man fikk god tid til "walk and talk", sier Tor Backe, adm.direktør i Rørentreprenørene rett etter arrangementet.

Backe understreker også at for Rørentreprenørene Norges sin del følte han at Jon Sandnes' innlegg om BNLs næringspolitikk var med på å åpne øynene for leverandørleddet og kjedene.

– Jeg håper disse ser hvilken viktig innsats Rørentreprenørene Norge og BNL gjør på dette området. Uten gode rammevilkår vil hele verdikjeden lide – ikke bare rørleggerleddet, sier Backe.

NRF`s mann, adm.direktør Terje Røising, er også meget godt fornøyd med årets utgave av VA/VVS Møteplass.

– Spesielt hyggelig var det med Thomas Olsens engasjement rundt BIM. I tillegg mener jeg alle de øvrige foredragene var meget interessante og aktuelle. Så da må vi jo være svært fornøyd med dagen. Jeg vil absolutt jobbe for at vi skal gjenta arrrangementet til neste år og at vi vedlikeholder dette som en årlig tradisjon, påepker Røising.

Bedre enn forventet.

– Jeg fikk utelukkende positive tilbakemeldinger, og alle var skjønt enige om at arrangementet må gjentas til neste år. Vi fikk også mange gode råd og vink om hvordan vi neste gang kan toppe det ytterligere.

– Dette har vært administrasjonene i de tre organisasjonene sitt arrangement, og det er helt klart at vi ganske umiddelbart setter i gang med å evaluere og planlegge for neste års VA/VVS møteplass. Topplederne i VA/VVS bransjen bør derfor reservere 21. - 22. september 2016.

– Det var litt synd at vi ikke kom helt i mål med FL-VA/VVS 2016 i forkant av arrangementet. Men jeg er overbevist om at vi skal få den klar, og til trykk i god tid før årsskiftet. «VA og VVS bransjens 8 bud for etikk og god samhandling» kommer da samtidig i nytt opplag og er minst like aktuell som tidligere, påpeker Haugland til slutt.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler