logo

Arbeidsmiljøloven endres 1. juli

Regjeringen har i statsråd i dag bestemt at endringene i arbeidsmiljøloven knyttet til midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrense skal tre i kraft 1. juli 2015.

Endringene innebærer at det blir mulig å ansette arbeidstaker midlertidig i inntil 12 måneder uten at dette må være knyttet til bestemte situasjoner.

Det gjøres også endringer i reglene for arbeidstid slik at det blir større mulighet til gjennomsnittsberegning og flere overtidstimer.

Det siste hovedområde som endres er arbeidsmiljølovens aldersgrense som økes fra 70 til 72 år.

I forhold til aldersgrensen gjøres det også endringer slik at bedrifter som i dag har aldersgrense på 67 år må endre dette til 70 år.

På grunn av en overgangsregel må denne endringen gjøres senest ett år etter loven trer i kraft, altså senest 1. juli 2016.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler