logo

App'en til webSystemet kommer i 2015!

Snart slipper vi vår nye app til webSystemet for bruk på og mobil.

– Testing av appen starter i løpet av oktober, og løsningen er klar for bruk innen utgangen av 2015. I korte trekk fungerer appen slik at rørleggeren får tildelt sine prosjekter på lesebrett eller smarttelefon med sjekklister og andre relevante "dokumenter" i tilpasset format, sier direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen.

Han opplyser at informasjonen som fylles ut, sjekklister, avviksmeldinger, bilder og andre filer som registreres i appen sendes direkte tilbake til det aktuelle prosjektet i webSystemet.

Appen vil også inneholde annen relevant informasjon og oppslag til bruker, og den vil også fungere uten nettilgang. Dette er nyttig for eksempel når arbeidet utføres i en kjeller eller annet sted uten internett- eller telefontilgang.

Appen tilpasses både for Android og IOS.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler