logo

24 nye fagskole-ingeniører – KEM

Topp motiverte, godt skolerte, innovative og klare til å gjøre en skikkelig innsats i bransjen!

Dette kjennetegner de nye fagskoleingeniørene som fikk sine fortjente vitnemål etter 3 ½ år på KEM-studiet.  Glade og stolte ansikter preget ikke bare avgangsstudentene, men også samboere, foreldre, besteforeldre, venner, lærere og arbeidsgivere som hadde møtt opp på en verdig og tradisjonell avslutningsseremoni.

Rektor Ingeborg Nordang roste studentene og deres nærmeste for innsatsen på skolen og i hjemmet. KEM-studentene beviser at det er mulig å kombinere deltidsstudier med ordinært familieliv. Dette er en viktig pilar i oppbyggingen av fagskolestudiene. Rektor berømmet også det gode samarbeidet mellom skolen og bransjen som har bidratt til et godt studium og en stor oversøkning hvert år.


Rektor ved Kuben yrkesarena Ingeborg Nordang ønsket velkommen.

Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge) garanterte at samarbeidet med FOA fortsetter.

Mats Eriksson fra VKE ønsket fagskoleingeniørene lykke til i bransjen etter å ha gitt dem "den siste olje" i form av en presentasjon av vår nye energiverden. En verden der byggene i nær fremtid skal halvere energiforbruket sitt og der nye fossilfrie energislag overtar. Til prosjektering, bygging, drift og dokumentasjon trengs dyktige KEM-fagskoleingeniører.

NRL skifter navn til Rørentreprenørene Norge og vil fortsatt være en viktig bidragsyter til fagskolene. Som kompetansedirektør og faglærer kunne Oddgeir Tobiassen garantere at det gode samarbeidet med FOA ville fortsette. Han hadde to store ønsker, at det ble ansatt en KEM koordinator på heltid og at KEM-studiet ble utvidet med en klasse. Vi trenger det!


Mats Eriksson (VKE) ønsket fagskoleingeniørene lykke til i bransjen.

Ingebjørg Martinsen (NRL) delte ut NRLs rørtang-minnebrikke til fagskoleingeniørene.

Kim Pilgard (KEM)


Tillitsvalgt i klassen, Torstein Arne Melbye fikk blomster for sin innsats av Kim Pilgaard.

Klassens tillitsmann savnet klassemiljøet allerede. Til tross for et stort arbeidspress og lange dager og helger var studieminnene udelt positive. Samholdet kan ikke beskrives og vennskapet er av uvurderlig betydning for fremtidens arbeidsoppgaver.

NRL ønsker alle våre nye fagskoleingeniører lykke til!


De nybakte fagskoleingeniørene sammen med lærere og drivkrefter for KEM-linja.


Det ble god tid til å mingle i Kubens lokaler etter den høytidelige seremonien.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler