logo

Møteoversikt 2020.

Her finner du en oversikt over planlagte møter i Oslo Rørleggerlaug.
Vel møtt!

 

Laugsmøte:   Torsdag 20. februar kl. 19.30 i Laugssalen/Håndverkersalen

Årsmøte:        Torsdag 19. mars kl. 19.00 i Laugssalen/Håndverkersalen - Utsatt pga. Corona

Laugsmøte:   Torsdag 16. april kl. 19.30 i Laugssalen/Håndverkersalen - Utsatt pga. Corona

Laugsmøte:   Torsdag 20. august kl. 19.30 i Laugssalen/Håndverkersalen

Laugsmøte:   Torsdag 15. oktober kl. 19.30 i Laugssalen/Håndverkersalen

Julemøte 2019:  Torsdag 17. desember kl. 19.00 i Laugssalen/middag på Bristol

 

Relatert bilde

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler