logo

Avdeling Møre og Romsdal

Noen kjappe spørsmål til avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge - Møre og Romsdal, Lars Tomren.

Hvor mange medlemmer er det i avdelingen?

54

Hvor mange lærlinger er tilknyttet opplæringskontoret?

45

Hva er den største utfordringen for rørleggerbransjen i ditt nærområde?

Det er å fortsette å være omstillingsdyktige, og det synes jeg de er. Og også det å utdanne dyktige fagarbeidere for fremtiden. Det å fortsette det gode samarbeidet for å styrke fremtidig rekruttering.

Hva trenger dine medlemsbedrifter hjelp/støtte til fra Rørentreprenørene Norge?

Det er veldig forskjellig. Det er variert. Noen trenger bistand på juridiske spørsmål, andre på lønnspolitikk - spesielt i forhold til lærlinger og nyutdannede, informasjon og kursing.

Hvor ser du rørbransjen om 10 år?

Jeg tror kravane til fagarbeidere blir større, og behovet for dyktige fagfollk blir også større. gode lærebedrifter vil det være et stort behov for. de er med på å legge grunnlaget for fremtidens bransje.

Ellers ser vi at de små blir færre og de store blir større. Behovet for å ha en sterk fagorganisasjon, det vil bli bare større og større.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler