logo
Marianne W. Røiseland

Signerer for sunne bygg og gode prosesser

– Vi har krysset av på at vi vil bidra til en kompetent næring og på at vi er nysgjerrige og åpne for endringer i den, sier Marianne W. Røiseland.

I dag signerte Rørentreprenørene Norge at organisasjonen vil være med å effektivisere byggenæringen. 

– Dette handler om å støtte arbeidet med grønnere, mer effektive og sunne bygg – og gode byggeprosesser. Vi oppfordrer våre medlemmer til å gjøre det samme, sier hun.

I to år har Bygg21, utnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samlet bransjen til en stor dugnad for å kutte kostnader og samtidig øke kvalitet.

I løpet av disse to årene har 600 mennesker deltatt i dugnaden, som har resultert i seks veiledninger med konkrete tips og råd for å få både bedre bygg og bedre prosesser. Veilederne er å finne på bygg21.no, der kan bedrifter også signere for at de støtter målene.

– Bygg21 har identifisert gode mål det er lett å stille seg bak. Gå inn og sjekk, men gjør det før 1. desember, da går fristen ut, oppfordrer Røiseland.

Her kan du lese mer om Bygg21.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler