logo
Illustrasjonsbilde Stortinget

Sentral godkjenning utsettes

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forlenget overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning i ytterligere to år, til 1. juli 2022.

Årsaken er at departementet venter på arbeidet til Byggkvalitetsutvalget, som skal levere sin rapport 1. februar 2020, står det på regjeringens nettsider.

Direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge Oddgeir Tobiassen er ikke overrasket over at overgangsordningen er forlenget. Da Byggkvalitetsutvalget i sommer fikk utsatt innleveringsfrist av sin rapport fra oktober 2019 til februar 2020 lå det i kortene en forlenget overgangsordning.

– Dette medfører at bedrifter som har behov for å øke sin formalkompetanse får ytterligere to år på seg til å oppfylle forskriftens krav til utdanning og praksis, noe som kan være en fordel for enkelte bedrifter, kommenterer han.

Bare ett virkemiddel

Byggkvalitetutvalget ble nedsatt i 2018. Utvalget vurderer om dagens virkemidler for å sikre kvalifiserte og seriøse aktører i byggebransjen er gode nok, eller om det er behov for å tenke nytt. Sentral godkjenning er bare ett av flere virkemidler som er under vurdering. Det vil ta tid å få på plass eventuelle endringer i dagens system, står det på nettsidene.

Departementet forlenget i 2018 overgangsordningen for kvalifikasjonskrav for sentral godkjenning til 1. juli 2020. I påvente av utvalgets arbeid, forlenges overgangsordningen altså til 1. juli 2022. De firmaene som i dag er omfattet av overgangsordningen for sentral godkjenning, får dermed ytterligere to år på seg til å oppfylle forskriftens krav til utdanning og praksis.

– Med overgangsordningen kan firmaene som fikk sentral godkjenning før 1. januar 2016, være trygge på at tidligere gitt godkjenning kan fornyes uten endringer. Forutsetningen er selvfølgelig at de opplysningene som lå til grunn for vurderingen var riktige, og at det i ettertid ikke har skjedd noen reduksjon i faglig ledelses utdanning og praksis. Ved søknad om endrede godkjenningsområder eller tiltaksklasser, må derimot kvalifikasjonskravene oppfylles fullt ut, skriver regjeringen. 

Brexit skaper usikkerhet

Storbritannia skal etter planen gå ut av EU 31. oktober. Dersom Storbritannia går ut uten en utmeldingsavtale, vil det ha betydning for kvalifikasjonskravene i den norske byggesaksforskriften. For å unngå at det oppstår eventuell usikkerhet i Norge, har departementet vedtatt en overgangsregel som vil gjelde dersom dette skjer. Regelen innebærer at nordmenn og andre EØS-borgere som har tatt bygg- eller anleggsfaglig utdannelse i Storbritannia, kan være trygge på at denne fortsatt aksepteres på lik linje som norsk.

Her finner du forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (Lovdata.no).

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler