logo

Rørbransjens tilbakemelding om nye energikrav

I Europa ville DiBKs forslag til energikrav være helt utenkelig. Der mener man at direkte oppvarming med elektrisitet fra fornybare kilder kan sammenlignes med å «dusje i champagne»

Her kan du laste ned hele Rørentreprenørenes høringssvar til DiBK.

Rørentreprenørene synliggjør med dette høringssvaret at vi jobber for hver og en av våre 674 medlemsbedrifters beste. Vi håper at man ved å lese høringssvaret blir mer bevisst på at rørbransjen er en miljøvennlig og fremtidsrettet bransje, som er en av nøklene til at vi kan nå ambisjonen om et 0-utslippssamfunn.

Vedlagt høringssvaret ligger beregninger utført av NorConsult AS på oppdrag fra Norsk Varmepumpeforening (NOVAP).

Her kan du laste ned og lese NorConsults beregninger.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler