logo
Illustrasjonsbilde
(Illustrasjonsbilde)

Jusskommentaren:

Reklamasjon og garanti – to sider av samme sak?

I lovtekster, kontrakter og salgs- og leveringsbetingelser benyttes begrepene reklamasjon og garanti. De må ikke blandes sammen.

Både for profesjonelle aktører og forbrukere er det viktig at man skiller disse fra hverandre, da de gir ulike plikter og rettigheter. Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge sin erfaring som advokat gjennom mange år, er at forståelsen av begrepene er varierende. 

– Inngås det for eksempel avtale med rørleggerfirma om installasjonsarbeider etter håndverkstjenesteloven, gir loven forbruker reklamasjonsrett for feil/mangler knyttet til utførelsen med absolutt reklamasjonsfrist på fem år. Fristen kan imidlertid forlenges dersom håndverkeren påtar seg et mangelsansvar for en lengre tid i form av en garanti, sier Martinussen.

Tilsvarende bestemmelser finner man også i andre såkalte forbrukerlover.

Hva er forskjellen?

En reklamasjonsrett forutsetter at forbruker kan føre bevis for at feil/mangel forelå på tidspunkt for utført arbeid/overlevering. Har det gått lang tid, kan dette by på bevisproblemer for kunden/forbruker, som kan bli møtt med innsigelser om at dette er feil som har oppstått i ettertid, brukerfeil, med videre, og med andre ord ingen mangel/feil som gir rett til prisavslag/erstatning.

Er det stilt en garanti, slipper man derimot et slikt beviskrav, og det er tilstrekkelig å påvise at det er oppstått feil med varen/installasjonen i garantiperioden. At en garantiperiode er utløpt, er heller ikke nødvendigvis ensbetydende med at det ikke fortsatt er en reklamasjonsrett i behold for forbruker/kunde.

Er det stilt garanti fra leverandør/produsent, bør dette fremlegges skriftlig og leses nøye gjennom; er det levert en varmtvannstank gjelder ofte garantier selve tanken, ikke øvrig utstyr som følger med. Er det tatt forbehold, hvor skal kravet meldes – hos håndverker eller garantist? Innholdet av en garanti og hvor mye ekstra kunde/forbruker sikres av rettigheter, vil variere.

– For å oppsummere: Kjøper man en vare/bestiller et håndverksoppdrag vil forbruker/kunde alltid ha en reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlover, men om det i tillegg er stilt en garanti, er ingen selvfølge, oppsummerer Martinussen.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler