logo
Trond Martinussen er advokat i Rørentreprenørene Norge.
Trond Martinussen er advokat i Rørentreprenørene Norge. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

Jusskommentaren:

Prosjektforsikring – hva trenger du?

Enten det følger av inngåtte kontrakter eller det velges frivillig, vil daglig leder i rørleggerbedrifter jevnlig måtte foreta risiko/kost-nytte-vurderinger av hvilke forsikringer man trenger i løpet av året for egne prosjekter.

– En prosjektforsikring kan tegnes for alle typer bygg-, anlegg- og montasjeprosjekter. Med en prosjektforsikring sikrer ikke rørleggerbedriften bare egne kontraktsarbeider, men dette gir også en trygghet for byggherre/oppdragsgiver, framholder advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

Han sier at man normalt vil kunne velge mellom to ulike løsninger:

  • Prosjekt årsforsikring: Forsikrer alle prosjekter en bedrift jobber med
  • Prosjekt enkeltanlegg: Forsikrer enkeltprosjekter

Hva dekkes?

Uansett valg av type forsikring vil denne dekke utførte bygge-/rørleggerarbeider, men også materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet (byggeplassen) og skal inngå i prosjektet.

Dersom uhellet er ute i form av brann, tyveri/skadeverk, rørbrudd, naturskade med videre, vil meromkostninger som påløper, dekkes av forsikringsselskapet. Det kan være:

  • Utgifter til riving, rydding og merutgifter til destruksjon
  • Lagring av giftige eller miljøfiendtlige rester av skadede ting
  • Påbud fra offentlige myndigheter
  • Rekonstruksjon av elektroniske og manuelle arkiver

Har man behov for andre dekninger tilbyr forsikringsselskaper normalt også slike tilleggsprodukter.

– Dekningsomfang/sikkerhetsforskrifter/egenandeler må vurderes opp mot årspremie på aktuelle forsikringer. Hva er bedriftens behov og hvordan minimerer man risiko på en best mulig måte? Å bruke god tid på dette i samråd med en forsikringsrådgiver er en viktig del av daglig leders oppgaver, sier Martinussen.  

Rørentreprenørene Norge har for øvrig inngått samarbeidsavtale med Gjensidige Forsikring, og for informasjon om eller tilbud på forsikringsprodukter kan du gå inn på selskapets nettsider.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler