logo
Advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge
Advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

Jusskommentaren:

Offentlige sikkerhetskrav – gjelder alltid

Når rørleggeren skal utføre arbeid for kunder, stiller også det offentlige krav til hvordan oppdraget skal utføres. Selve avtalen med forbrukerkunden må selvsagt oppfylles, men i tillegg stiller det offentlige spesifikke krav til hvordan tjenesten skal utføres.

I lov om håndverkertjenester paragraf 6 er det en regel som sier at tjenesten skal utføres i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller forskrift (For eksempel TEK 17). Er ikke dette tilfellet, foreligger det en mangel ved tjenesten, jamfør paragraf 17, 1. ledd.

Sikkerhetskrav er krav som stilles til tjenesten for å unngå at den medfører skade på person, ting eller fast eiendom, som typisk vannskader innenfor rørbransjen.

– Bakgrunnen for regelen er at håndverkeren er den profesjonelle part og nærmest til å kjenne til hvilke offentlige sikkerhetskrav som gjelder for egen virksomhet. En forbruker vil normalt ikke ha den samme oversikten, sier advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

Bestemmelsen er ufravikelig, men gjelder bare sikkerhetskrav fastsatt i lov eller forskrift, det vil si at andre sikkerhetskrav som for eksempel bransjekrav etter sin ordlyd ikke omfattes av paragraf 6. 

– Dette betyr imidlertid ikke det samme som at rørleggeren kan se bort fra slike krav, da forbrukeren har krav på at arbeidene utføres fagmessig og bransjenormer forutsettes etterlevd, jamfør lovens paragraf 5, 1. ledd om krav til "fagmessig" utførelse, sier Martinussen.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler