logo
Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.
Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

Jusskommentaren:

Når kunden ikke betaler

Ved forbrukerens betalingsmislighold eller manglende medvirkning har rørleggerfirmaet en rett til å unnlate å starte eget arbeid eller stanse eget pågående arbeid.

Dette er hjemlet i håndverkertjenesteloven paragraf 42.

– En slik stansingsrett for rørleggerfirmaet kan være et effektivt middel for å få betalt fra kunden. Dette er imidlertid kun aktuelt hvor det er avtalt betaling før oppdraget avsluttes, altså hvor det enten er avtalt forskuddsbetaling eller løpende avdragsbetaling, sier advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

Loven oppstiller ikke noe krav om at betalingsmisligholdet må være vesentlig, men det vil neppe i praksis være aktuelt å varsle stansing for bagatellmessige forsinkelser eller beløp.

Også hvis kunden ikke medvirker som avtalt, for eksempel ved å ikke velge ut varer/materialer, gjelder stansingsretten. Men stansingsretten er ikke ubetinget: Dersom utsettelse av arbeid kan medføre fare for vesentlig skade for forbrukeren må rørleggerfirmaet i rimelig utstrekning utføre slikt arbeid. Eksempelvis ved vannlekkasje.

– Vær imidlertid oppmerksom på at dersom stansingsretten utøves uten hjemmel i loven eller overskrides, risikerer rørleggerfirmaet å komme i forsinkelsesansvar med mulig erstatningskrav fra forbrukeren, sier Martinussen.

Dersom rørleggerfirmaet påføres økonomisk tap som følge av stansingen, kan dette også kreves erstattet overfor kunden, jamfør håndverkertjenesteloven paragraf 42, 2. ledd.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler