logo
Trond Martinussen er advokat i Rørentreprenørene Norge.
Trond Martinussen er advokat i Rørentreprenørene Norge. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

Jusskommentaren:

Må forbruker akseptere prisen?

Når rørleggerfirmaet sender regning for utført oppdrag til forbruker, er prisen som er oppført bindende for forbrukeren, med mindre han innen rimelig tid protesterer.

Dette følger av håndverkstjenesteloven paragraf 36. Selv om forbrukeren protesterer på prisen, må han uansett betale gjengs pris (markedspris) eller rimelig pris. Forbrukeren taper med andre ord retten til å klage på regningen hvis han forholder seg passiv for lenge.

Unntaket er naturlig nok der det på forhånd er avtalt pris, da gjelder inngått avtale mellom partene. Er oppgitt pris urimelig trenger heller ikke her forbrukeren aktivt protestere.

– Hva som er urimelig pris må vurderes opp mot hva tilsvarende oppdrag/jobb normalt bør koste. Ikke enhver overpris er automatisk å anse som urimelig høy, og det påligger i så fall forbrukeren å dokumentere at prisen er urimelig i lovens forstand, sier advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler