logo

Kompetanse

Rørentreprenørene Norges arbeid med kompetanseområdet strekker seg fra aktiviteter knyttet til rekruttering av ungdom til videreutdanning og kursing av etablerte fagfolk. Organisasjonen er en aktiv part i utforming og revisjon av utdanningspolitikk, både alene og i samarbeid med BNL og Opplæringskontorene for rørfag.

Rørentreprenørene Norge var pådriver i kampen om å øke rørleggerfagets utdanning til 4,5 år og er nå engasjert i den ventende reformen for yrkesutdanning.

I samarbeid med opplæringskontorer landet rundt arrangerer vi mesterskap for rørleggerlærlinger, og utarbeider materiell til bruk i rekrutteringsarbeid.

Rørentreprenørene Norge arrangerer faglærersamlinger og samarbeider med andre nordiske land i kompetansespørsmål. En variert og omfattende kursplan bidrar til oppdatert kompetanse blant våre medlemsbedrifter, og hvert år gjennomfører om lag 1.500-2.000 rørleggere kurs i Rørentreprenørene Norge-regi.

Kursbeskrivelser og oppdatert kursplan finner du her.

Rørentreprenørene Norge er også sentral i utvikling av relevante studietilbud for mesterprøven, på fagskole- og ingeniørnivå og deltar aktivt i undervisning og fagplanarbeid. Rørentreprenørene Norge utvikler en rekke læringsmidler, som lærebøker, kursmateriell, e-læring og iFag.

Dette er noe av det vi jobber med:

  • Rekruttering til rørleggerbransjen
  • Satsing på lærlinger gjennom opplæringskontorene i tilknytning til Rørentreprenørene Norges avdelingskontorer
  • Norgesmesterskap i rørleggerfaget
  • Klima, energi og miljø (KEM) – fagskoleingeniørutdanning
  • Utdanningspolitikk – gode rammer og relevant faglig innhold i våre utdanninger
  • Utvikle, standardisere og tilby til enhver tid relevante kurs til medlemsbedriftene
  • Utarbeidelse av lærebøker for bransjen
  • E-læring – et eget nettbasert opplæringsprogram for rørleggerbransjen

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler