logo

Nye norske standarder

webSystemet er oppdatert med flere nye norske standarder. Blant annet handler disse om universell utforming og idriftssetting.

NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
NS 11001-2 Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger
NS 6450 Idriftssetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler