logo
Illustrasjonsbilde
(Illustrasjonsbilde)

Sterke søkertall til rørfaget

Det var i år 131 flere ungdommer enn i fjor som valgte bygg- og anleggsteknikk når de søkte videregående opplæring. Søkningen til KEM øker også.

– Det er jenter som sikrer veksten til bygg- og anleggsteknikk. I 2020 var det 771 av dem, mot 636 i 2019. Trenden vi har sett de siste årene, fortsetter altså, sier Jomar Talsnes Heggdal, fagsjef næringspolitikk i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Antallet gutter som søkte bygg- og anleggsteknikk falt marginalt fra 11 291 i 2019 til 11 287 i 2020.

Kommende rørleggere velger Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) det andre året på videregående opplæring. Her økte antallet søkere fra 763 i fjor til 791 i år. Det har vært en positiv utvikling flere år på rad, til forskjell fra flere andre byggfag.

– Dette er svært gode tall for rørfaget. De viser at målrettet rekruttering virker, sier Jørgen Leegaard, direktør samfunnspolitikk i BNL.

Her finner du søkertallene til videregående opplæring.

I 2018 startet Rørentreprenørene Norge en målrettet kampanje mot ungdom med informasjon om yrket. Blant annet fikk informasjonsfilmer på Youtube over en million visninger. I fjor og i år har aktivitetene direkte mot målgruppen fortsatt, nå særlig på Snapchat og Instagram – i tillegg til Facebook. Dessuten er det rekruttert rørambassadører landet rundt – unge rørleggere som kan være rollemodeller for annen ungdom.
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler