logo
Aksel Halvorsen

Medievant rørambassadør i Oslo

Aksel Halvorsen har vært med i Sinnasnekkern på tv, og i oktober tok han svenneprøven på scenen under Bygg Reis Deg. Nå er han blitt rørambassadør.

21 år gamle Aksel gikk to år på skole og jobbet som lærling i to og et halvt år. Men han tok også et friår imellom for å være med tre sesonger i Sinnasnekker'n på TVNorge. Nå jobber han som rørlegger hos Caverion Norge i Oslo.

– Jeg valgte å bli rørlegger fordi det er et veldig bra og fysisk yrke som byr på masse spennende oppdrag. Og så er det mange retninger å gå videre på i etterkant, sier Aksel.

Han er en glad og sprudlende person som alltid byr på godt humør. På fritiden trener han, henger med venner og er mye aktiv ute.

– Det beste med rørleggeryrket er at det er så varierte arbeidsdager. Det blir aldri en kjedelig dag på jobben, sier Aksel entusiastisk.

Ambassadørkorpset vokser stadig

Rekrutteringen av rørambassadører er et sentralt element i kampanjen for å trekke flere unge til yrket. Rørambassadørene er ungdom som er glad i rørfaget, som har sagt seg villig til å snakke om det til andre unge og som er aktive på sosiale medier. I tillegg til å framsnakke faget i og utenfor jobben og på sosiale medier, kan de besøke ungdomsskoler og videregående skoler og fortelle om faget – etter avtale med arbeidsgiver. 

Rørambassadørene rekrutteres i samarbeid med opplæringskontorene og Rørentreprenørene Norge er i ferd med å få et nettverk av rollemodeller over hele landet. Så langt er det lansert rørambassadører i Agder, Rogaland, Hedmark Oppland, Trøndelag, Buskerud, Nordland og nå altså Oslo. Målet er at alle landets fylker om ikke lenge skal ha slike rollemodeller.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler