logo
røe isaksen

Medieåret 2015

Om du ikke har fått det med deg allerede - JA! vi har vært godt synlige for både bransje og forbrukere gjennom mediene i 2015.

50 redaksjoner
229 artikler
138 intervjuer
…og en rekke referanser i andre sammenhenger

Ingen tvil om at vi har vært synlige i 2015!

Rørentreprenørene Norge går snart ut av sitt første år som nettopp Rørentreprenørene Norge, og til tross for vår heller ydmyke navnelansering, har vi gjort vårt nye navn og vår nye profil bemerket, markert oss i politiske sammenhenger og fortsatt arbeidet for rørbransjens beste.

Det har vært et begivenhetsrikt år. Vi har blant annet overlevert rørbransjens ønskeliste for rørleggerutdanningen til kunnskapsministeren, vi har klart å tone ned el-fikserringen i ny teknisk forskrift. Dette er forøvrig en kamp som fremdeles pågår – vi er fremdeles ikke fornøyde med den såkalte "TEK 15".

Vi ser resultater av det arbeidet vi gjør.

Regjeringen har åpnet for at bransjen kan opprette egne skoler, de vil tvinge bedrifter til å ta inn flere lærlinger og rekrutteringen til rørleggerfaget er stabilt høy.

Nedenfor ser du en oversikt over hvilke temaer de ulike sakene om Rørentreprenørene i 50 ulike redaksjoner fordelt over 229 artikler gjennom 2015 dreier seg om.

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler