logo

Fokus på sikkert bad

At det ikke lønner seg å velge billigprodukter til røropplegg på badet, er en kjent sak. At det kan bli rådyrt, er ikke alltid forbrukerne klar over. Dette er blant temaene i Skikkelig Rørleggers nye digitale bilag.


TRE UKER: Det digitale bilaget var på lufta i tre uker. Siste sendedato var 26. juni 2014.

For å sette søkelyset mot flere forbrukernyttige saker på Skikkelig Rørleggers sider, har vi samarbeidet med Bonzaii Media om et digitalt bilag, der flere saker blir presentert.

Flere tema stilles i lyset, og hovedoppslaget anbefaler forbruker om å ikke kjøpe billig utstyr på badet - utstyr som skal kobles til ledningsnettet.

Her er det også tips om hvordan man kan snu varmepumpa for å bruke den til å svale ned temperaturen, i stedet for å varme opp på varme dager - og man loses unna baderomsfellene meglere kan lokke en i, med Are Skaar Nielsen (NRLs administrasjon).

Smørbrødliste

Det er også svært nyttig å være klar over hva forsikringen dekker, ved eventuelle vannskader, noe Skikkelig Rørlegger og If sammen går inn på.

Tips om hvordan man forlenger badets levetid, samt stiltips til vaskerom og opplysning om hvordan man unngår fuktskader er også grundig forklart.

Her har vi med andre ord en fin smørbrødliste til forbruker - dette er ting man må tenke på når det kommer til både kjøp, bygging av og ivaretakelse av bad og våtrom. Det er både forbrukervennlig - og setter fokus på temaer som er svært sentrale for rørleggerbransjen i dag.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler