logo
Bransjeanalyse

Bransjeanalyse 2016

For å kartlegge de utfordringene rørleggerbransjen står overfor i fremtiden, har Rørentreprenørene Norge i samarbeid med Varde Hartmark produsert en bransjeanalyse med oppdaterte tall og analyser av VVS-markedet.

Markedet

  • Oppdaterte analyser og estimater basert på ulike kilder og metoder viser at verdien på totalmarkedet for VVS-arbeid og materiell var på 30 mrd NOK i 2015, opp 4 % per år siden 2011
  • Aktivitetsnivået innenfor Bygge og ROT markedet er de viktigste driverne for endringer i etterspørselen og utviklingen i markedet for VVS arbeid og utstyr. Verdien av nye prosjekter alene er opp 29% i perioden etter finanskrisen
  • VVS arbeid-og utstyr har tatt en stabil andel av økte totalkostnader ved bygging av både bolig-og næringsbygg over flere år
  • Det er store geografiske forskjeller i aktivitetsnivået og således markedsutviklingen, likeså hva som er forventet utvikling for VVS arbeid og utstyr frem mot 2018

Verdikjeden

  • Verdikjeden og strømmene for varekjøp er kompleks, noe vi allerede så tendenser til i 2013 rapporten. Strukturen i verdikjeden kjennetegnes i dag ved at stadig flere leter etter måter å få ned innkjøps-og prosjektkostnadene på, og flere handler med flere. Samtidig sier flertallet av intervjuobjektene at den tradisjonelle verdikjeden og vareveien gjennom grossistfortsatt er den mest sentrale både i privat-og prosjektmarkedet. Samtidig kommenterer flere at grossistens rolle og forretningsmodell vil måtte tilpasse deg til et mer transparent marked og konkurransesituasjon
  • Den økte vareverdien som går direkte og utenom grossist, via nettet eller butikker i andre bransjer fortsetter som vi så i 2013, men truer ikke den etablerte maktbalansen og grossistenes rolle i verdikjeden. Økt transparens og mer søkende kunder har dog bidratt til ytterligere pris og marginpress.

Utfordringer og muligheter

Utfordringer

  • Økt transparens, kraftigere konkurranse fra bransjer utenfor VVS og aktører i «gråmarkedet», i kombinasjon med informasjonssøkende og prisbevisste kunder. Dette er utfordrende for tradisjonelle rørleggere som har levd på gode varepåslag og «holdt igjen» på timepris belastningene. Synliggjøring av mer verdiene ved høyere timepriser, bedre kvalitet og utført jobb av fag rørleggeren blir viktigere
  • Strengere energi-, miljø-og tekniske kompetansekrav, i kombinasjon med flere teknisk avanserte og større prosjekter, stiller større krav til effektiv løpende kompetanseutvikling av egne ansatte

Muligheter

  • Synliggjøre de økonomiske gevinstene av å investere i miljøriktige-og energibesparende produkter
  • Bedre prosjektplanlegging og effektiv gjennomføring, bedre og mer systematisk videreutvikling av kritisk og ny kompetanse spesielt innenfor prosjektmarkedet.

 

For å laste ned analysen i sin helhet må du logge deg inn på lukkede sider.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler