logo

Advokatforsikring

HELP Forsikring sørger for et dedikert advokatteam som vil arbeide for Rørentreprenørene Norges medlemsbedrifter. En advokat fra dette teamet vil være medlemsbedriftenes kontaktpunkt ved behov for advokathjelp.

På bare ett år har HELP Forsikrings advokater løst mer enn 50 saker for våre medlemmer!

Advokatforsikring sikrer bedriften din advokathjelp, enten du har behov for gode råd og veiledning, eller det foreligger en konfliktsituasjon som krever mer omfattende bistand. Som medlem betaler du ingen timepris.

1- 20 ansatte kr 8.200 per år
21- 40 ansatte kr 14.000 per år
41- 50 ansatte kr 17.000 per år

Ved rettslig tvist påløper en egenandel på kr 10.000.

Last ned vår informasjonsbrosjyre ved å klikke på bildet:

Med advokatforsikring får du advokatbistand innen:      
- Kontraktsrett
- Entrepriserett
- Håndverkertjenester
- Pengekravsrett
- Fast eiendom
- Husleie
- Advokathjelp gjennom hele saken din, fra innledende råd, i korrespondanse og forhandlinger og til prosessen er avgjort i domstolene, om nødvendig.
- Dekning av juridiske kostnader inntil 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet
- Maksimalt 2 saker i året
- Dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
- 10 timer generell juridisk rådgivning fra advokat per år
- Hjelp med kontrakter og andre juridiske dokumenter

Interessert? Ta kontakt med Help:
Kundeservice: 22 99 99 99 post@help.no www.help.no

Bestille Advokatforsikring

Jeg er inneforstått med at forsikringen fornyes automatisk 01.01 hvert år og at oppsigelse må skje skriftlig innen 30.11.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler