logo
Anne Dufseth
Anne Dufseth er avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge - Hedmark og Oppland.

Avdeling Hedmark og Oppland

Noen kjappe spørsmål til avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge - Hedmark og Oppland, Anne Dufseth.

Hvor mange medlemmer er det i avdelingen?

35

Hvor mange lærlinger er tilknyttet opplæringskontoret?

55 (nye er på vei inn)

Hva er den største utfordringen i ditt nærområde?

Tid. Mange opplever at tiden ikke strekker til i forhold til kurs, oppdateringer og lignende. Dette bør prioriteres.

Hva trenger dine medlemsbedrifter hjelp/støtte til fra Rørentreprenørene Norge?

I løpet av de siste 10 år så har vi vært innom/ringt/besøkt alle bedrifter – potensielle medlemsbedrifter rundt en gang pr. år. Vi bør bli bedre på oppsøkende virksomhet – har vært gode på dette – og skal sette i gang en runde igjen nå

Hvor ser du rørbransjen om 10 år?

Om ti år så ser det ut for meg at «fag-rørleggeren» må ha tilegnet seg mye mer kunnskap og spisskompetanse / nisjer for å overleve i bransjen. Mer spesialisering.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler