Søk

logo
TEK workshop stavanger
Eli Hermine Heyerdahl Eide og Ole Larmerud (begge i Rørentreprenørene Norge) holdt workshop og debatt om de forestående endringene i Teknisk Forskrift i Stavanger. Dette er det første i rekken av flere workshopper.

– Vi må tilpasse oss TEK-endringene

De foreslåtte endringene i Energireglene i TEK 10 har skapt stort engasjement og vil ha konsekvenser for rørbransjen. Alle som er engasjert og har en mening om høringsutkastet har fått muligheten til å si sin mening ved Rørentreprenørene Norges workshops/møter rundt om i avdelingene.

I det nye høringsutkastet anbefales panelovner som en fullgod varmekilde i alle nybygde og totalrenoverte bygg under 1000m2. Om man leser dette med en rørleggers øyne kan det virke som om man frarådes å installere vannbårne varmeanlegg.

– Dette er vi av flere grunner svært skeptiske til. En av de store forskjellene på tankegangen rundt TEK'en er nå at strøm blir definert som fornybar energi av norske politikere – noe som ikke er tilfelle i EU, sier fagsjef i energi og miljø hos Rørentreprenørene Norge, Eli Hermine Heyerdahl Eide.

Hun og Ole Larmerud har holdt workshop om temaet i Stavanger, Oslo, Buskerud, Trondheim og Bergen, og møtt kunnskapsrike medlemmer med sterke meninger rundt forskriftsendringen.

Fokus på klimaskall

Den største årsaken til rørbransjens utfordringer er at det i forslaget ligger for mye fokus på å forsterke klimaskallet – eller bygningskroppen. I stedet for å prioritere tekniske løsninger, legger endringene vekt på å bygge en robust bygningskropp, og med dette redusere varmetapet.

– Konsekvensen av mer isolasjon i vegger og tak er at det blir mindre varmebehov i byggene. I praksis betyr det at rørlegger må tilby varmeanlegg som er enklere, koster mindre og er tilpasset et hus med mindre varmebehov – for et varmebehov, det vil det alltid være, sier Heyerdahl Eide.

Hun tror at rørleggere som vil jobbe med varme i fremtiden må selge inn kompetansen sin ved å fortelle byggeier at driftsutgiftene på, spesielt varmtvann – men også oppvarming, blir mye lavere dersom man sørger for å ha en fleksibel energibærer i bygget sitt. Det blir også viktig å spesialisere seg innenfor området – hvis ikke blir rørleggeren rett og slett for dyr.

– Med de nye, godt isolerte husene, er min spådom at dagens kresne boligeier vil sette stor pris på muligheten for å kjøle ned boligen for en billig penge de delene av året dette er nødvendig. Med et vannbårent varmeanlegg får man lavere driftsutgifter og høyere komfort og muligheten til å kjøle ned huset sitt nesten gratis – samt produsere billig varmtvann. Gjenvinning av varme og produksjon av energi i egen bolig til eksempelvis varmt vann er jeg sikker på at alle som får oppleve det faktisk VIL ha, men VI må sørge for å få rørene inn i husene som blir bygget. Det er synd at myndighetene drar den norske boligbygger baklengs inn i fremtiden ved å tillate panelovner.

Vi må bli med på utviklingen

– Et nytt regelverk vil kreve både bransje- og produktutvikling, men jeg tror utviklingen ville blitt bedre med krav til fleksibilitet uansett i forskriftene. For at rørleggerne skal beholde varmejobbene, må også leverandørene utvikle nye produkter som er tilpasset det lave varmebehovet, sier Heyerdahl Eide.

Hun understreker at forandringer alltid vil være vondt, og at vi da kan velge å prøve å unngå de endringene vi vet kommer – eller så kan vi velge å være med på utviklingen, slik at vi får mulighet til å påvirke dem.

– Men de som velger å la være å ta utfordringen forventer jeg at holder seg unna varmeanlegg også. Noe av årsaken til at våre anlegg har dårlig rykte er at det er mange som har bygget for store, dyre og dårlige varmeanlegg. Jeg vet det er vondt å høre det, men det er sant, sier fagsjefen, og legger til:

– Jeg mener det er synd at det er så stort fokus på klimaskall (isolasjon, vinduer og lekkasjetall) i høringen. Her velger de å rasere dagens fleksible energisystemer på bygninger under 1000m2. vi vet at innen 2020 er ambisjonen å ha tilnærmet nullutslippshus, og for å oppnå det kan vi ikke bare fortsette å isolere. Da må vi inn med tekniske løsninger, som vår bransje leverer. Det er da vi virkelig vil begynne å bruke mindre strøm!

Åpner for nye markeder

– Det er mange bedrifter som jobber med store bygg som sier at de tror bransjen vil jobbe mer med kjøling i fremtiden, at de tette byggene vil kreve bedre og annerledes kjøling, sier Heyerdahl Eide.

Mange ser at også et voksende marked innen sprinkling i både små og store bygg, boligsprinkling er på full fart inn på alle typer bygg, også boliger.

– En ting jeg personlig synes er merkelig, er at ikke rørleggeren tar tak i et veldig dårlig fungerende marked innen ventilasjon i boliger. Når vi allikevel er inne og legger vann og avløpsrør, samt bygger de nye enklere varmeanleggene, bør vi samtidig dra med oss rørene til ventilasjonsanlegget i småhus. Men, skal vi lykkes med dette MÅ leverandørene komme med gode og prisgunstige løsninger som gjør at man får nyttegjort seg både billig kjøling fra borehullet og vannbåren oppvarming av ventilasjonsluften.

Gift med strømleverandøren

– For miljøet er det klart at det må være mye bedre å sette inn en varmepumpe enn å bruke masse penger på å isolere. Både konstruksjon og isolasjon vil ha en påvirkning på miljøet, og en bolig med varmepumpe bruker adskillig mindre strøm enn panelovner, sier Heyerdahl Eide.

Hun opplyser at mange av Rørentreprenørene Norges medlemsbedrifter er veldig engasjert i endringene i TEK’en fordi de jobber mye med vannbåren varme. De er bekymret for at det nye regelverket vil virke mot sin hensikt, og er redd for at de nybyggede vannbårne varmeanleggene vil bli prosjektert feil – fordi noen benytter anledningen til å drifte varmeanlegg med 80/60 temperatur.

– Det burde vært lovpålagt at alle bygg skal ha et lavtemperert varmeanlegg tilpasset bygget. Da har man fleksibilitet for all fremtid!  På bygg under 1000m2 vil dette regelverket medføre at man kan velge systemer som gjør at man for evig tid er gift med strømleverandøren. Dette er vel ikke spesielt fremtidsrettet? Vil politikerne virkelig ha det sånn? Vi skal i alle fall jobbe med å få endret denne grensen til 500m2 etter innspill fra våre medlemmer.

Hun understreker at selv om vi har billig strøm i dag, kan vi ikke ta det som en selvfølge at dette varer evig.

– Vi skal bare noen få år tilbake for å se at strømmen var så dyr at folk ikke hadde råd til å varme opp husene sine, noen frøs til og med i hjel i sine egne hjem. Dette tror jeg veldig mange har glemt. At skorstein i det nye regelverket blir back up-løsningen forteller meg også at det er noen som er litt redd for leveringssikkerheten. Men man vil bare kreve at monterer skorstein, IKKE ildsted – forstå det den som kan! Man kan bygge mye varmeanlegg for prisen av en skorstein….

– Se her, har vi glemt hva som skjedde for 4-5 år siden? avslutter Heyerdahl Eide, og henviser til følgende nyhetsartikler og statistikk:

VG: I dag nærmer strømprisen seg to kroner

SSB: Hvilke husholdninger ble rammet av vinterens høye strømpriser?

Tidens Krav: Historisk høye strømpriser

Vi har enda noen uker på oss før høringssvaret skal sendes inn – dersom DU har innspill så send gjerne en mail til eli@rornorge.no.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler