logo
Ruben Åsheim
Ruben Åsheim er avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge - Finnmark.

Avdeling Finnmark

Noen kjappe spørsmål til avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge - Finnmark, Ruben Åsheim.

Hvor mange medlemmer er det i avdelingen?

16

Hvor mange lærlinger er tilknyttet opplæringskontoret?

6

Hva er den største utfordringen i ditt nærområde?

Det varierer. Det er et stort område, og vi har veldig høy aktivitet i noen områder og litt lavere andre steder. Jeg tror det er kapasitet. Flere plasser er det så mye å gjøre at det kan være en utfordring. Rekruttering av fagfolk er også en utfordring.

Hva trenger dine medlemsbedrifter hjelp/støtte til fra Rørentreprenørene Norge?

Enkelte juridiske, fagjuridiske spørsmål, tilrettelegging for dokumentasjon. Vi skal dokumentere alt i en tilbudsfase. Det er viktig å få god produktdokumentasjon tidsnok.

Medlemsbedriftene spør også om hjelp til den delen som går på å klargjøre regelverk, det å jobbe med rekruttering og utdannelse, det er også viktig for medlemmene her – det er viktig for alle.

Hvor ser du rørbransjen om 10 år?

Mye vil jo være det samme, men utfordringen ligger i grensesnittet mellom automasjon og rør – datastyring av prosjektering, gjennomføring og drift. Det kommer en kombinasjon mellom fag og det som er datastyrt. Det er utfordrende å rekruttere folk som kan dette, hvert foretak må ha kompetanse på automasjon.

Vi får også ytterligere spesialisering. Det er bare de store selskapene som kan favne bredt, siden vi har et bredt fag.

Jeg tror også vi får spennende utvikling i vareflyt. Jeg tror dagens verdikjede vil endre seg i løpet av 10 år. Produkter – rett fra produsent til kunde. Grossistene får en utfordring. Jeg tror vi får mer fokus på dokumentasjon og et mer krevende marked. Kundene vil kreve mer av oss av dokumentasjon – kanskje langt utover det som er vanlig.

En samlet bransje er en styrke. Det å ha fokus på kvalitet både i produkt og utførelse vil være en styrke.

Det er nødvendig med organisering både i bransjeorganisasjon og kjede for å stå godt rustet.

Selvstendige bedrifter bør spesialisere seg eller være store i seg selv hvis de skal favne bredt.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler