logo
Ill bilde varmepumpekonferansen
Foto: Arne Kongsnes, Rørfag

Varmepumpekonferansen 2018: Slik får du kunden til å velge utfasing

Mange medlemmer av Rørentreprenørene Norge tok turen til Fornebu 6—7. mars for å delta på Varmepumpekonferansen 2018. - Men jeg skulle svært gjerne sett enda flere bedrifter som jobber med vannbårne løsninger, sier fagsjef for energi og miljø Eli Heyerdahl Eide. Hun innledet dag 2 hvor utfasing av fossil oljefyring i bolig stod på programmet.

Slik får du kunden til å ta valget

Det var bred enighet blant deltakerne om at utfasing av oljefyren av mange oppleves som en komplisert beslutningsprosess og noe et flertall skyver framfor seg. Dermed var det naturlig for forsamlingen å stille spørsmålene. Hvordan kan vi bidra til å få fart på utfasingen? Og hvordan bidrar vi til at flere gjør seg gode erfaringer?

Da Enova annonserte dobling av støtten for utfasing av oljefyren høsten 2017, var det med en forventning om at tiltaket ville få mange huseiere ned fra gjerdet. Dette skulle sette fart på utfasingen. I Rørentreprenørene Norge har vi vært spente på tiltakets effekt.
-Flere av dere har deltatt i undersøkelsen vi gjennomførte for å høre hvilke erfaringer medlemsvirksomheter har gjort seg. Resultatet er ikke en fasit, men det er en temperaturmåler. Oppsummert kan vi si at våre medlemmer i liten grad opplever at økt støtte har hatt noen effekt på antall oppdrag. Samtidig er det mange som merker seg at det er mer bevegelse i markedet. Henvendelsene er flere, men beslutningsprosessen er fortsatt svært lang, forteller Heyerdahl Eide.

Så hva kan man gjøre for å få kunden til å ta valget? Det var tema da Daglig leder Knut Olav Knudsen fra Norsk Varmeteknisk Forening snakket til forsamlingen. Rådene var tydelige.
- Kunden er ofte godt voksne som har god økonomi. Dermed er ikke pris så avgjørende som mange later til å tro.
- Å skape tillitt gjennom god dialog og forventningsavklaring er det viktigste, påpekte Knudsen før han ga noen knagger å henge det på.

Tenk behov

Bud nummer 1 er å bli kjent med kunden. En familie med tenåringsbarn vil ha et annet behov enn et pensjonistektepar. Og pass for all del på effekten. Blir den halvert kan det blir kaldt og kunden blir fort misfornøyd. Vær derfor tydelig på anbefaling av løsning og hvorfor.
Viktig også å ha oversikt over effekten i huset. Er den tilstrekkelig for løsningen som foreslås? Det er kjedelig både for rørlegger og kunde om man plutselig oppdager at det må mye ekstra elektrikerarbeid til.

Lær dere Enova sine støtteordninger!

Forklar kunden hva støtteordningene innebærer. Gi gjerne et bilde på hva man må tjene for å sitte igjen med tilsvarende beløp etter skatt. Fortell kunden at noen støttebeløp fjernes innen utgangen av 2019. Når forbudet trer i kraft kan man ikke forvente at øvrig støtte opprettholdes.

Finn ut hva kunden vil

Kunden har gjerne en formening om løsning. Mange velger for eksempel EL kjel fordi det umiddelbart er en lavere investering. Respekter kundens ønsker, men være samtidig en rådgiver som gir et bilde av alternativ kost over tid hvis de går får en løsning med boring. En billig investering kan fort bli dyrt å bruke.

Vær tydelig på risikobildet

Det er ikke skremselspropaganda å gjøre folk bevisste hvilken «bombe» de kan ha liggende om de har en nedgravd tank. En tank som lekker kan fort føre til forurensninger og store erstatningskrav. Mange er rett og slett ikke klar over hvilken risiko det innebærer å utsette prosessen.

Gi kunden et realistisk bilde av prosessen

Skisser en tidsplan og gjør rede for eventuell usikkerhetsmomenter som kan påvirke prosessen. Slik kan man unngå misforståelser.

-Og som alltid ellers avsluttet Knudsen: Sørg for skriftlig dialog!

Rørentreprenørene Norge og NOVAP samarbeider om å holde kurs med tema utskifting av oljefyr rundt om i landet. – Vi oppfordrer medlemsbedrifter som jobber eller som vil inn i dette markedet om å holde seg oppdatert og sikre at de har riktig kompetanse, sier Heyerdahl Eide

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler