logo
Stein Ove Bjelland

Takket av med kunst og stående applaus

Etter 11 lojale år i styret, de siste seks som formann ble avtroppende formann Stein Ove Bjelland hyllet under festmiddagen på årets generalforsamling.

Stein Ove Bjelland har vært en stor del av Rørentreprenørene Norge siden 2003, da han tok over som lokal styrerepresentant for Rogaland. I 20015 ble han valgt inn som nestformann, og siden 2011 har han sittet som formann sentralstyret. Under årets generalforsamling takket han for seg, og leverte formannskjedet videre til Torkild Korsnes etter mange års arbeid for bransjen.

- Stein OVe er en god representant for alle bedriftene, og ivaretar alles interesser. Det setter vi umåtelig stor pris på. I de årene jeg har jobbet med Sein ove i styret, har jeg lært å kjenne han som en utrolig fin leder, han har en lederstil som samler oss, sa styremedlem Geir Tollefsen fra scenen under festmiddagen.

- Stein Ove har vært en flott representant for RørNorge blant annet i BNL, iFag og entreprenørutvalget. Det harn han gjort for de som sitter rundt her, og ikke for seg selv. Vi takker han for det arbeidet han har gjort, avsluttet Tollefsen.

Beriket med medalje, gaver og kunst

Som takk for mange års lojal innsats ble Bjelland beriktet med (medlaje), og et kunstverk av Thorstein Rittun.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler