logo
Rørweb

Nytt heldigitalt og moderne KS- og HMS system snart klart

Rørentreprenørene Norge er straks klare med første versjon av sitt KS- og HMS system - RørWeb. Det blir blant markedets mest moderne.

– Siden begynnelsen av 1990 har vi tilbudt flere generasjoner av vårt KS-system til rørbransjen. Byggebransjen står nå overfor store digitale omveltninger.
Neste generasjon av KS-systemet vårt – RørWeb - vil være klar for endringene som kommer, forteller Oddgeir Tobiassen.

Fra PDF til data

– Når byggebransjens og myndighetenes systemer i fremtiden skal utveksle dokumentasjon og skjemaer med hverandre, holder det ikke lenger at dokumentasjon sendes som digitale fotokopier og PDF-dokumenter.
Systemene må være i stand til å sende data til hverandre. RørWeb tilrettelegger også for deling av dokumenter digitalt.

Støtte for digital byggesak

Når DiBK, KS og Altinn lanserer Fellestjenester BYGG og eByggesak, heldigitale byggesaksskjemaer som skal flyte sømløst mellom alle partene i en byggesak vil RørWeb  støtte dette. Rørentreprenørene Norge er en av 18 aktører som har fått konsesjon til å integrere seg med disse tjenestene.

– Integrasjonen gjør at våre brukere kan motta og fylle ut byggesaksskjemaer i RørWeb, få mesteparten utfylt automatisk, og sende disse inn digitalt. Alt uten å måtte fylle ut skjemaene i Altinn. Skjemaene vil naturlig inngå i prosjektdokumentasjonen sammen med annen dokumentasjon i RørWeb, forteller Tobiassen.

Mobil løsning

RørWeb blir tilgjengelig som mobil løsning, med støtte både for nettbrett og mobil nettleser. Dermed kan prosjektleder, formann eller byggeleder ta med seg RørWeb ut til byggeplassen uten behov for PC. Rørleggeren kan velge om han vil bruke appen (RørWeb+) eller RørWeb på mobilen, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig.

Store integrasjonsmuligheter

Som moderne plattform vil RørWeb nå by på store integrasjonsmuligheter.
– Vi jobber med integrasjoner både mot ERP-løsninger og produktdatabaser. Forhåpentligvis vil det ikke være lenge til vi kan tilby en løsning som kan generere en databasert FDV-dokumentasjon. Denne vil kunne sendes digitalt videre både til hovedentreprenør eller tiltakshaver, i det formatet og strukturen deres systemer ønsker seg.

Versjon 1.0 tilgjengelig i løpet av November

Versjon 1.0 av RørWeb  lanseres i løpet av November og rulles ut gradvis til medlemmer som i dag benytter webSystemet.
Ingen vil miste tilgang til webSystemet når RørWeb kommer.
De to systemene vil fortsette å eksistere parallelt inntil alle prosjekter brukerne har i webSystemet er ferdige.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler