logo

FDV for mindre bygg - dette bør du levere

Rørentreprenørene Norge har den senere tid fått forespørsel fra utbyggere om hva de bør be om av enkel FDV- og sluttdokumentasjon fra rørleggerbedrifter i forbindelse med rørinstallasjoner i bygg. Vår anbefaling til innhold følger vår DDV i webSystemet og er etter vårt syn godt egnet til bolig og mindre næringsbygg.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler