logo

Endring i FL-VVS - ny timesats for rørlegger

FL-VVS er revidert og en av de viktigste endringene vi har fått på plass gjelder punkt 13.2. Den nye timesatsen for rørlegger vil fra1. januar 2018 være kr 682.- per time. Denne satsen danner utgangspunkt for timepris for lærling/hjelper som vil være 75 % av nevnte beløp.

Punkt 13.12 lyder:
Med direkte utskiftningsomkostninger utover gravearbeider, nødvendige bygningsmessige arbeider m.v forstås vederlag til rørlegger/lærling/hjelper etter medgått tid basert på en timepris til rørlegger stor kr 675 eks mva som
reguleres den 1. januar hvert år (første gang 1.1.2018) basert på sist kjente G-beløp i
folketrygden.

Timepris for lærling/hjelper settes til 75 % av den til
enhver tid gjeldende timepris for rørlegger.
Ved større reklamasjonsarbeider bør partene avtale
uten ugrunnet opphold – å opplyse skriftlig om han særskilt oppgjør.

Den nye timesatsen for rørlegger vil altså fra 1. januar 2018 være kr 682.- per time. Denne satsen danner utgangspunkt for timepris for lærling/hjelper som vil være 75 % av nevnte beløp.

 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler