logo

Bransjeregler for forebygging av vannskader

Gjennom prosjektet Sikker Vanninstallasjon, har Rørentreprenørene Norge utviklet to sett bransjeregler. Det ene settet er tilsiktet nybygg/rehabilitering og det andre er ment for service. Hensikten med bransjereglene er å sette fokus på holdninger i utførelsen av arbeid.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler