logo

Elektronisk kjørebok

ABAX TRIPLOG – HVORFOR ELEKTRONISK KJØREBOK?

- Du får dokumentert all kjøring i bedriften.
- Du vil unngå straffeskatt
- Du reduserer kjøring og forbruk opp mot 20%
- Du øker effektiviteten for de ansatte
- Du får en biladministrasjonen som gir full kontroll på bilparken.

ABAX er verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker. Gjennom en smart teknisk løsning, dokumenterer kjøreboken alle turer automatisk via GPS.

Den enkelte bruker kan logge seg inn på sin kjørebok via internett, og hente ut den informasjon som ligger tilgjengelig. Bedriften gis også en tilgang til utvalgt informasjon fra kjørebøkene i selskapet. Det gjelder bare informasjon i henhold til Datatilsynets retningslinjer.

3 viktige funksjoner
- Automatisk kjørebok for hver bil som sparer mye tid i forhold til utfylling, administrasjon og kontroll.
- Bedriften får oversikt over all bedriftsrelatert kjøring. Gjør det enkelt å ha oversikt over den totale bilbruken i bedriften
- Enkel flåtestyring. Viser hvor bilene til enhver tid befinner seg. Dermed kan bedriften gi nytt oppdrag til det serviceteamet som er nærmest oppdragsstedet.

Betingelser – bestilling
Medlemsbedriftene har tilgang til ABAX TRIPLOG til en sterkt redusert pris. Prisen er knyttet til 3 års bindingstid.
Medlemspris abonnement kr 205,- / mnd (ordinær pris 370,-)

For bestilling og mer informasjon
– kontakt Gisle Andreassen, mobil 915 69 485, epost gan@abax.no
Henvis til din bransjeforening

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler