logo

Arbeidsområder

Rørentreprenørene Norges formål skal være å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet for norske rørleggerbedrifter. Det er viktig for organisasjonen at næringsvirksomheten er av høy etisk standard og god faglig kompetanse.

Både små og store bedrifter blir representert av Rørentreprenørene Norge. Å sikre gode rammevilkår for bransjen og profilere fagets betydning og kompetanse er organisasjonens oppgave.

Helt siden organisasjonen ble etablert i 1913 har Rørentreprenørene Norge (tidl. Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS) jobbet for at det skal bli enklere for rørleggerbedrifter å drive seriøst og lettere for publikum å kjenne igjen de skikkelige rørleggerne.

Bransjemessig deler vi våre arbeidsområder opp i seks kategorier – næringspolitikk, kompetanse, arbeidsgiverforhold, firmaverktøy, synliggjøring og medlemsservice.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler