logo
arbeidsgiverforhold foto ilja hendel

Arbeidsgiverforhold

I samarbeid BNL og NHO bistår vi medlemsbedriftene rundt spørsmål innen arbeidsrett, tariff og lønn.

  • Tariffoppgjøret
  • Arbeidsmiljøloven
    - Oppsigelse/avskjed/permittering
  • Lønnssystem
    - Akkordtariff
  • Fellesoverenskomsten for byggfag
  • RørNorges arbeidsgiverutvalg

Hvis du ønsker nærmere informasjon om arbeidsrettslige spørsmål, finner du dette på BNLs og NHOs nettsider.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler