logo

Næringspolitikk

Rørentreprenørene Norge er en tydelig stemme overfor myndigheter og andre beslutningstakere. Vi sørger for at rørbransjen blir hørt gjennom god dialog og etablerte samarbeidsgrupper.

Vi er engasjert i spørsmål knyttet til blant annet:

  • Plan- og bygningsloven (TEK, SAK, GOF)
  • Energi og miljø
  • Arbeidslivskriminalitet
  • Svart arbeid (ROT)
  • Rørbransjens generelle rammevilkår
  • Omdømmebygging
  • Forholdet til leverandører og oppdragsgivere.

Vi står sterke sammen med Næringslivets Hovedeorganisasjon (NHO) og Byggenæringens Landsforening (BNL). Dette gir oss enda større påvirkningskraft, og gir oss mulighet til å samarbeide på tvers av fagfelt innenfor næringen.

Vi tar også del i revisjon av standardvarer og øvrige byggeblanketter og har en løpende dialog med Direktoratet for byggkvalitet.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler