logo

Direktør kompetanse og utvikling

Oddgeir Tobiassen

webSystem
RS kalk/Cordel
Kompetanseutvikling og utdanning
Videreutdanning
Kvalitetssikring HMS/DDV/FDV
Akkordtariff - kalkulasjon
Kursutvikling og undervisning
 

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler