logo

Adm. sekretær

Anne Lise Ihle

Kontoradministrasjon
Generalforsamlinger, styremøter, entreprenørkonferanser – teknisk gjennomføring
IK- håndbok
Innkjøp og vedlikehold
Ajourhold kontoplan og prosjekter
Saksarkiv – ajourhold og oppdatering
Medlemshåndtering

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler