logo
Rune Hanssen
Rune Hanssen er avdelingsleder for Rørentreprenørene Norge - Agder.

Avdeling Agder

Noen kjappe spørsmål til avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge - Agder, Rune Hanssen.

Hvor mange medlemmer er det i avdelingen?

26

Hvor mange lærlinger er tilknyttet opplæringskontoret?

58

Hva trenger dine medlemsbedrifter hjelp/støtte til fra Rørentreprenørene Norge?

Hovedsaklig trenger de fleste hjelp i forbindelse med tvister, advokathjelp og konfliktløsing.

Hvor ser du rørbransjen om 10 år?

Der kan det skje mye, så det er ikke lett å si. Det som imidlertid er sikkert, er at vi må stå sammen og være organisert. Det er veldig viktig hvis vi ikke skal miste jobbene våre og hvis vi vil forhindre at rørleggeryrket vannes enda mer ut.

Det er viktig at vi får rekruttert nye lærlinger og får fulgt opp dem på en god måte, slik at vi får dyktige fagfolk og kan ta vare på faget vårt.

Rørentreprenørene Norge

Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Personvern og informasjonskapsler